Zanieczyszczenie powietrza

Ochrona przyrody staje się coraz większym wyzwaniem.

Rosnące uprzemysłowienie niesie ze sobą wiele zagrożeń dla środowiska naturalnego. Dlatego, bardzo ważna jest edukacja ekologiczna, obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi.

Świadomość ekologiczna na temat zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom, zespół „Sfera Wiedzy”, przygotował autorski program, poruszający zagadnienia wpływu pyłów i gazów na środowisko naturalne z uwzględnieniem szkodliwego wpływu na zdrowie.

Tematy poruszane podczas zajęć, związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów:

  • źródła zanieczyszczeń powietrza

  • wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi

  • globalne skutki zanieczyszczenia powietrza

  • sposoby ograniczenia zanieczyszczeń

  • alternatywne metody pozyskiwania energii elektrycznej

  • planeta Ziemia – dwie drogi ku przyszłości

Innowacyjne wykorzystanie narzędzia dydaktycznego jakim jest mobilne planetarium, w połączeniu z przygotowanym programem, może przynieść największe efekty ekologiczne, które przełożą się na kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Program zajęć został przygotowany z myślą o widzach w różnym wieku.

Dostępny jest w wersji dostosowanej do:

 

  •  Klasy 1-2  Szkoły Podstawowej

  • Klasy 3-4  Szkoły Podstawowej

  • Klasy 5-8  Szkoły Podstawowej

Mobilne planetarium – nowoczesne narzędzie dydaktyczne.

Szukając różnorodności form i metod poszerzania wiedzy oraz innowacyjności, mogą Państwo uzupełnić lekcje o warsztaty w mobilnym planetarium. To fantastyczne medium przekazywania wiedzy od lat pobudza wyobraźnię i pozwala zgłębiać poruszane tematy w niekonwencjonalny sposób.

Zanieczyszczenie powietrza mobilne planetarium Sfera Wiedzy. Kopuła.

Innowacyjne wykorzystanie narzędzia dydaktycznego jakim jest mobilne planetarium, w połączeniu z przygotowanym programem, może przynieść największe efekty ekologiczne, które przełożą się na kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.