Polityka prywatności i cookies.

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies(ciasteczka) opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies(ciasteczka) i innych technologii w ramach strony internetowej znajdującej się pod adresem https://www.sferawiedzy.pl/

Administratorem strony jest Radosław Dziembowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Sfera Wiedzy Radosław Dziembowski”, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 43/35, 94-053 Łódź, NIP: 727-239-92-38.

Kontakt z administratorem strony możliwy jest pod adresem e-mail: planetarium@sferawiedzy.pl

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności i plików cookies(ciasteczka), przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Radosław Dziembowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Sfera Wiedzy Radosław Dziembowski”, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 43/35, 94-053 Łódź, NIP: 727-239-92-38.

 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.sferawiedzy.pl/

 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze strony.

§ 2
Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy, formularz zapisu na newsletter, telefon lub poczta email.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego, kontaktu telefonicznego lub poczty e-mail przetwarzane są dla potrzeb kontaktu w sprawie oferowanych usług oraz informacji handlowych wynikających z charakteru kontaktu.

 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego na zapis na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.

 5. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego na przesyłanie informacji handlowych przetwarzane są w celu przesyłania informacji handlowych.

 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

 7. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

 8. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

 9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  • prawo do przenoszenia danych,

  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

 11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularzy, telefonicznie lub drogą e-mail, mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego MailChimp, którego dostawcą jest podmiot amerykański. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.

 12. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • LH.PL SP. Z O.O. UL. PAMIĄTKOWA 2/56 61-512 POZNAŃ NIP: 7831711517 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

  • Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania newslettera oraz ofert handlowych.

§ 3
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony przez Użytkownika może być utrudnione.

 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony,

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych

§ 5

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

§ 6
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

aktualizacja 03. 01. 2019