Zanieczyszczenie powietrza

Redukcja pyłów i gazów

Zanieczyszczenie powietrza.

Redukcja pyłów i gazów.

 

Ochrona przyrody staje się coraz większym wyzwaniem. Rosnące uprzemysłowienie niesie ze sobą wiele zagrożeń dla środowiska naturalnego. Dlatego bardzo ważne jest podniesienie świadomości ekologicznej związanej z emisją pyłów i szkodliwych gazów. Emitowane do atmosfery źródła kondensacji przyczyniają się do zmian klimatu oraz zaburzają cykl obiegu wody w przyrodzie.

Zanieczyszczenie powietrza, świadomość ekologiczna na temat zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom, zespół „Sfera Wiedzy” przygotował autorski program poruszający zagadnienia wpływu pyłów i gazów na środowisko naturalne z uwzględnieniem sposobów redukcji ich emisji.

Szukając różnorodności form i metod poszerzania wiedzy oraz innowacyjności, mogą Państwo uzupełnić lekcje o zajęcia w mobilnym planetarium. To fantastyczne medium przekazywania wiedzy od lat pobudza wyobraźnię i pozwala zgłębić poruszane tematy w niekonwencjonalny sposób.

Tematy poruszane podczas zajęć związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska:

  • źródła zanieczyszczeń powietrza

  • skutki zanieczyszczenia powietrza

  • sposoby ograniczenia zanieczyszczeń

  • alternatywne metody pozyskiwania energii elektrycznej

  • obieg wody w przyrodzie

  • naturalne i sztuczne źródła kondensacji pary wodnej

  • planeta Ziemia – dwie drogi ku przyszłości

Mobilne planetarium – nowoczesne narzędzie dydaktyczne.”
Mobilne planetarium Sfera Wiedzy nowa kopuła 2017

Innowacyjne wykorzystanie narzędzia dydaktycznego jakim jest mobilne planetarium, w połączeniu z przygotowanym programem, może przynieść największe efekty ekologiczne, które przełożą się na kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Program zajęć został przygotowany z myślą o widzach w różnym wieku.

Dostępny jest w wersji dostosowanej do:

Przedszkoli – z podziałem na grupy wiekowe

Szkoły Podstawowej – klasy 1-2

Szkoły Podstawowej – klasy 3-4

Szkoły Podstawowej – klasy 5-8

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt pod numerem telefonu

+48 606-436-225

lub email

planetarium@sferawiedzy.pl

KONTAKT
606-436-225

Zachowaj Spokój! Nadchodzi coś nowego_2

zanieczyszczenie powietrza i wpływ na zdrowie ludzi mobilne planetarium Sfera Wiedzy

Obieg wody w przyrodzie mobilne planetarium Sfera Wiedzy